1. søndag i advent

Velkommen til festlig fejring af 1. søndag i advent og julens komme i Vester Hassing
 
Vi begynder i Vester Hassing Kirke kl. 15 med festlig familie gudstjeneste.
 
Minikonfirmanderne vil tænde adventskransen med ild fra fredslyset.
 
Kirkens børne og ungdomskor medvirker også.
 
Efter gudstjenesten går vi i samlet flok ned på Springvandspladsen, hvor vi vil synge et par julesange sammen og se julebelysningen blive tændt.
 
Derefter er Borgerforeningen vært ved gløgg og æbleskiver.
 
Vi glæder os til at se Jer!
 
 

Torsdagsklubben

Borgerforeningen har i samarbejde med Aalborg Kommune lavet en prøveaftale vedr. vedligehold af nogle af byens grønne områder.
 
Kommunen giver som modydelse, beplantning af de store blomsterkummer i, og omkring Springvandspladsen. Borgerforeningen har i denne forbindelse dannet en såkaldt "torsdagsklub", hvor flere frivillige passer enkelte af de grønneområder, som kommunen normalt har ansvaret for.
 
Som navnet ligger op til, så mødes de frivillige nogle timer hver torsdag og hjælper til med bl.a. plæneklipper og hækkeklipper.
 
Der er foruden det praktiske arbejde tid til rundstykker, kaffe og en lille øl/vand.
 
Har du tid og lyst til at være frivillig i torsdagsklubben, så kan Johannes Svaneborg kontaktes på telefon: 21729204 eller mail: j.svaneborg@mail.dk
 

Bypark projekt

Bydammen bliver omdrejningspunkt for en ny flot bypark.
 
Klik på billedet og læs mere om det spændende projekt (Visualiseringer udarbejdet af arcvision aps)
 
 
 
Vester Hassing Borgerforening | 9310 Vodskov - Denmark