Opsætning af fuglekasser

Dato: Søndag den 26. marts, kl. 13 - 15
 
Mødested: Vester Hassing Bypark, Fanøvej, V. Hassing
 
Turleder: Naturvejleder Esben Buch og Ole Henrichsen i samarbejde med V. Hassing Borgerforening.
 
OBS: Medbring gerne aku-boremaskine og hammer. V. Hassing Borgerforening serverer kaffe, kage og saftevand.
 
Som en meget smuk lille perle ligger V. Hassing Bypark midt i byen.
I disse dejlige rammer inviterer V. Hassing Borgerforening og naturvejlederne til et spændende arrangement, hvor du kan overvære ophængning af kasser til nogle af parkens dyr - natugle, tårnfalk, spurve og mejser.
 
De første 25 besøgende familier får mulighed for at bygge en fuglekasse og tage den med hjem til ophængning.

Torsdagsklubben

Borgerforeningen har i samarbejde med Aalborg Kommune lavet en prøveaftale vedr. vedligehold af nogle af byens grønne områder.
 
Kommunen giver som modydelse, beplantning af de store blomsterkummer i, og omkring Springvandspladsen. Borgerforeningen har i denne forbindelse dannet en såkaldt "torsdagsklub", hvor flere frivillige passer enkelte af de grønneområder, som kommunen normalt har ansvaret for.
 
Som navnet ligger op til, så mødes de frivillige nogle timer hver torsdag og hjælper til med bl.a. plæneklipper og hækkeklipper.
 
Der er foruden det praktiske arbejde tid til rundstykker, kaffe og en lille øl/vand.
 
Har du tid og lyst til at være frivillig i torsdagsklubben, så kan Johannes Svaneborg kontaktes på telefon: 21729204 eller mail: j.svaneborg@mail.dk
 

Bypark projekt

Bydammen bliver omdrejningspunkt for en ny flot bypark.
 
Klik på billedet og læs mere om det spændende projekt (Visualiseringer udarbejdet af arcvision aps)
 
 
 
Vester Hassing Borgerforening | 9310 Vodskov - Denmark