Generalforsamling den 15. feb. 19:30

Onsdag den 15. februar, kl. 19:30 afholder Borgerforeningen generalforsamling 2017.
 
Generalforsamlingen afholdes i år i kroens lokaler. 
 
Dagsorden jf. foreningens vedtægter, paragraf 5.
 
Der vil efter generalforsamlingen være en lettere anretning.
 
Alle er velkommen og bestyrelsen håber på stort fremmøde. 

Torsdagsklubben

Borgerforeningen har i samarbejde med Aalborg Kommune lavet en prøveaftale vedr. vedligehold af nogle af byens grønne områder.
 
Kommunen giver som modydelse, beplantning af de store blomsterkummer i, og omkring Springvandspladsen. Borgerforeningen har i denne forbindelse dannet en såkaldt "torsdagsklub", hvor flere frivillige passer enkelte af de grønneområder, som kommunen normalt har ansvaret for.
 
Som navnet ligger op til, så mødes de frivillige nogle timer hver torsdag og hjælper til med bl.a. plæneklipper og hækkeklipper.
 
Der er foruden det praktiske arbejde tid til rundstykker, kaffe og en lille øl/vand.
 
Har du tid og lyst til at være frivillig i torsdagsklubben, så kan Johannes Svaneborg kontaktes på telefon: 21729204 eller mail: j.svaneborg@mail.dk
 

Bypark projekt

Bydammen bliver omdrejningspunkt for en ny flot bypark.
 
Klik på billedet og læs mere om det spændende projekt (Visualiseringer udarbejdet af arcvision aps)
 
 
 
Vester Hassing Borgerforening | 9310 Vodskov - Denmark